Vandkvalitet

 

Vandets hårdhedsgrad:  17 dH - middelhårdt vand.

Alle vandanalyser kan ses i Geus, Jupiter Databasen, link: 

https://data.geus.dk/JupiterWWW/index.jsp#navn=Smidstrup%20Vandv%C3%A6rk&kommunenr_vv=270&id_vv=&adresse=&maengdemin=0&maengdemax=&virksomhedstype=&aktive=1&order=1&ascent=true 

 

I 2018 blev kravene til kontrol af drikkevand ændret i følge EU´s drikkevandsdirektiv, som fremgår af bekendtgørelse nr. 1068 af 23. august 2018. 

Smidstrup Vandværk udtager vandprøver ifølge kontrolprogram, som er godkendt af Gribskov Kommune. Gribskov Kommune er samtidig tilsynsmyndighed på området.

Vandanalyser foretages af R. Dons´Vandanalytisk Laboratorium efter følgende kontrolprogram

Drikkevandskontroller foretages hos de yderste forbrugere for at sikre, at vandkvaliteten på hele ledningsstrækningen lever op til de lovgivningsmæssige krav og overholder grænseværdierne.


Pesticider:

Der er fundet indhold af DMS på 0,1 µg i en prøve udtaget på ledningsnettet. Da 0,1 µg/l er den nuværende grænseværdi for indhold af DMS i drikkevand, blev der efterfølgende udtaget prøver fra samtlige Smidstrup Vandværks 4 boringer, for at fastslå oprindelsen af DMS.

Her har det vist sig at i de to boringer på Hågendrupvej værket er et indhold på 0,017 og 0,026 µg/l, hvilket er betydeligt under grænseværdien, medens der på Strandvejen blev fundet  0,26 og 0,28 µg/l, der er over den nuværende grænseværdi. 

Styrelsen for Patientsikkerhed har herefter afgivet følgende vurdering: 

"Vi bemærker, at der er påvist et indhold af DMS i råvand på op til 0,28 µg/l og et indhold af DMS i drikkevand på 0,1 µg/l. Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at indtag af drikkevand indeholde DMS i de koncentrationer, der er påvist ved undersøgelsen af vand fra Smidstrup Vandværk ikke udgør en sundhedsmæssig risiko. For en uddybende vurdering henvises til notatet fra Miljøstyrelsen af 6. juni 2018 vedr. sundhedsmæssig vurdering af DMS".

Vi gør opmærksom på at de fundne værdier på 0,1 µg/l er lig med 1/10.000.000 g/l (altså 1 divideret med 10 millioner) og det er den absolut nedre grænse for hvad man overhovedet kan måle med de nuværende metoder.

Som det fremgår af det vedlagte notat vurderes drikkevandet, med de fundne indhold af DMS, ikke at udgøre en sundhedsrisiko:

Konklusion: 

"Miljøstyrelsen vurderer, at indtag af drikkevand indeholdende DMS i de koncentrationer, der er fundet i de aktuelle drikkevandsprøver ikke udgør en sundhedsmæssig risiko. Der er i den aktuelle risikovurdering af DMS taget hensyn til, at evidensen er yderst sparsom specielt med hensyn til kronisk eksponering. Styrelsen for Patientsikkerhed er enig i denne vurdering".