Ejerskifte


Ejerskifte

Smidstrup Vandværk skal informeres ved ejerskifte.

Information om nye ejere, dato for ejerskifte samt målerstand på overtagelsesdagen skal indsendes til adm@smidstrupvand.dk

Når vandværket modtager meddelelse om ejerskifte udarbejder Smidstrup Vandværk en flytteopgørelse og sender en flytteopgørelse til ejendomsmæglere/advokater med sælgers tilgodehavende eller skyldige beløb. Dette beløb skal medtages over refusionsopgørelsen. På købers opkrævning fra vandværket tages højde for mellemregningen.


Etablering af målerbrønd ved ejerskifte

For ejendomme der ikke har målerbrønd ved skel (ca. 1 m inde på grunden), skal der ved alle typer ejerskifte, for ejers regning etableres en målerbrønd for at forebygge frostsprængning af måler samt for at kunne detektere eventuelle utætheder i ejers egne installationer, jr. regulativets § 12.10 og gældende takstblad.

 

Ejerskifteerklæring

I henhold til vedtægterne skal nye ejere udfylde en ejerskifteerklæring. Ejerskifteerklæringen fremsendes fra administrationen i forbindelse med registrering af ejerskiftet.