Opkrævninger

Årsopgørelse og aconto 

Den årlige aflæsning af vandmålere er pr. 31.12.

Husstande med fjernaflæselige vandmålere skal ikke indberette til vandværket. Smidstrup Vandværk foretager selv denne aflæsning elektronisk primo januar. I egen interesse bør vandmåleren aflæses flere gange årligt af hensyn til vandlækager m.m.

Aflæsningen danner grundlag for en årsopgørelse, som udsendes i starten af marts måned sammen med en aconto opkrævning. 

Betalingsfristen er 1.3.2024

Overholdes betalingsfristen ikke udsendes et rykkerbrev pålagt et rykkergebyr på kr. 100,00.

Ved yderligere restance udsendes en lukkevarsel med oplysning om lukning for vandforsyningen og pålagt rykkergebyr på kr. 100,00.

Ved fortsat restance kan Smidstrup Vandværk lukke for vandforsyningen. Omkostningerne ved afbrydelse og senere reetablering af vandforsyningen på grund af manglende rettidig indbetaling af driftsbidraget betales efter medgået arbejde i regning samt kr. 1.000,00 + moms i administrationsgebyr.

Det er som hovedregel muligt at aftale en afdragsordning for afvikling af restance til vandværket. Kontakt administrationen, adm@smidstrupvand.dk  

------------------
Smidstrup Vandværk indberetter målerstanden pr. 31. december til Grib Vand (kloakforsyningen) for opkrævning af vandafledningsafgifter.