Elektronisk aflæsning

Alle vandmålere i Smidstrup Vandværks forsyningsområde er elektroniske og bliver aflæst minimum en gang om året pr. 31.12. 

Den elektroniske aflæsning sker ved, at vandværkets målerinspektør kører forbi på vejen og indhenter målerdata fra vandmåleren i målerbrønden eller fra den indvendige vandmåler.

Vandværket opfordrer fortsat forbrugerne til jævnligt at foretage aflæsning af vandmåleren, for at undgå unødigt vandspild.

Link til brugervejledning til Kamstrup vandmåler